Leander advies

strategie-ontwikkeling
supply chain management
management-control

Rolandseck 94
6865 AE Doorwerth
Nederlandhome
nieuws
diensten
projecten
partners
publicaties
contact


Bezoek ook:

voor informatie over personen en bedrijven met de naam Coenders  http://www.coenders.info

ZoekNed.nl - Vindt elk bedrijf!

Project România
Herstructurering van het logistiek concept.


HQ Bucuresti

De logistieke structuur van ROMTELECOM omvatte eind 2004 ca 400 materiaallokaties met hoge voorraden en een focus op transport om tekorten snel aan te vullen.

In 2005 is een nieuw logistiek concept ingevoerd, met als belangrijkste doelstellingen:
klant
oriëntatie
Een KOOP (klant-order-ontkoppelpunt) in het regionale Logistic Center verdeelt de logistieke processen in een klantordergestuurde en een planninggestuurde cyclus. De verantwoordelijkheid voor de klant wordt duidelijker en beter invulbaar.
efficiëntie Regionalisatie in 7 Logistic Centers en combinatie van het "Centrul Logistic Central" (OCA) met het "Centrul Logistic Bucuresti" verdelen de voorraden beter over Roemenië. Met minder geïnvesteerd vermogen als resultaat.
De introductie van de functie Materiaalplanner in ieder Logistic Center bevordert de beheersing van de materiaalstroom.
focus De focus in de Logistic Centers is verlegd van opslag naar distributie.
Als leidend principe geldt nu het doorstromen van materialen.
Transportoptimalisatie en crossdocking worden toegepast.

Impressie:
ROMTELECOM is een inspirerend bedrijf om voor te werken.
De logistieke medewerkers zijn enthousiast, bereid te leren en zich aan te passen.
Het management is jong en goed geschoold. Managementvaardigheden komen nu tot ontwikkeling.
De kennis van logistiek is beperkt in Roemenië. Interne (vooral financiële) structuren verhinderen een snelle voortuitgang.

Toekomst:
De modernisering van het wegennet in Roemenië beïnvloedt de mogelijke ontwikkelingen in de logistieke infrastructuur. In de keten van leverancier tot klant zijn verbeteringen denkbaar. Supply chain planning kan door goede vraagvoorspelling de materiaalstroom optimaliseren. Nieuwe planning & control processen kunnen bijdragen tot een betere beheersing van de werklast en de daarmee gemoeide kosten.


OCA deposit Bucuresti

Centrul Logistic Brasov